Bước 1/2: 

Chọn Phương Thức Thanh Toán

Vui lòng chọn loại hình thanh toán nhanh, gọn 

và được ưa thích nhất mà bạn thường dùng

x