BƯỚC 1/2: CUNG CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL 
để nhận thêm những chia sẻ giá trị

x