Home » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chào mừng anh/chị đã gia nhập vào cộng đồng Thiên Tài Nhí, cùng đồng hành và trải nghiệm với con trên hành trình từ 0 đến 6 tuổi.

Mọi thông tin được cung cấp bởi anh/chị sẽ được dùng vào việc hỗ trợ giải đáp mọi trăn trở, thắc mắc và gia tăng giá trị lợi ích mà anh/chị sẽ nhận được theo thời gian và từng giai đoạn phát triển của con yêu.

Thiên Tài Nhí cam kết giữ bảo mật và riêng tư.

Không bao giờ cho bên thứ 3 biết với mục đích thương mại.

 

 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG