Chu trình hoạt động Montessori

Với môi trường Montessori tại nhà, dưới đây là chu trình hoạt động mà các bậc cha mẹ cần nắm:

– Tạo ra một không gian làm việc với một thảm hoặc một cái bàn.

– Mang bộ học liệu tới thảm hoặc bàn và sử dụng chúng.

– Làm sạch và sắp xếp các học liệu sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

– Cuộn thảm/khăn trải bàn. Đặt chúng trở về vị trí ban đầu.

Đây là chu trình hoạt động mà trẻ thực hiện ở trường học Montessori. Nó có thể hơi hình thức khi thực hiện các hoạt động ở nhà. Nhưng chúng khuyến khích trẻ sử dụng mọi thứ đúng ngay từ lần đầu tiên. Làm theo chu trình như vậy sẽ dạy trẻ các thói quen sau:

– Giúp trẻ phát triển cách tiếp cận có tổ chức, có suy nghĩ đối với các dự án hay nhiệm vụ.

– Giúp tập trung sự chú ý ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

– Dạy những đứa trẻ luôn luôn hoàn thành những gì chúng bắt đầu.

– Làm theo đúng những gì học liệu được trình bày khiến việc sử dụng học liệu trở nên đặc biệt và quan trọng.

Maria Montessori cố gắng để làm cho trẻ cảm thấy rằng những nỗ lực của chúng trong việc học hỏi và lớn lên là điều đặc biệt. Bà đã tạo ra môi trường được chuẩn bị sẵn, nhiều học liệu đẹp, và một số điều bổ sung giống như chu kỳ hoạt động. Bạn sử dụng càng nhiều yếu tố này càng tốt.

Gợi ý: Một tấm khăn trải bàn bằng nhựa có màu đơn giản phục vụ tốt cho các hoạt động sử dụng nước.

Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG