Home » Học như thế nào » Lĩnh vực Cảm quan và danh mục các giáo cụ cảm quan Montessori
Lĩnh vực Cảm quan và danh mục các giáo cụ cảm quan Montessori

Lĩnh vực Cảm quan và danh mục các giáo cụ cảm quan Montessori

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ CẢM QUAN MONTESSORI

Giáo cụ cảm quan Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau:

trọn bộ giáo cụ cảm quan Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Tháp hồng

trọn bộ giáo cụ cảm quan Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Thang nâu

trọn bộ giáo cụ cảm quan Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Bộ hình trụ có núm

hình trụ không núm

 

Bộ hình trụ không núm

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Nhị thức

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Tam thức

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

5 hộp Xếp hình tam giác

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Bộ hộp màu số 1,2,3

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Khay đựng các thẻ hình học

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Lọ phân biệt các vị

trọn bộ giáo cụ cảm quan Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Gậy đỏ

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

Túi bí mật

  

Lọ phân biệt âm thanh

Lọ phân biệt mùi

Hộp xúc giác

Hộp trọng lượng

Hộp phân biệt nhiệt

Hộp vải

Các phụ huynh có thể tham khảo và tìm mua trên một số trang lớn uy tín về chất lượng sản phẩm nhập khẩu như: 

1. http://giaocumontessori.com/

2. http://montessori123.vn/

3. http://montessori-vietnam.org/

Hoặc mua giáo cụ Montessori GIÁ YÊU THƯƠNG do Việt Nam ta sản xuất lại theo bản thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế ở đây.


 

Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG