Home » Học như thế nào » Lĩnh vực Khoa học và danh mục các giáo cụ Khoa học Montessori
Lĩnh vực Khoa học và danh mục các giáo cụ Khoa học Montessori

Lĩnh vực Khoa học và danh mục các giáo cụ Khoa học Montessori

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ KHOA HỌC MONTESSORI

Giáo cụ Khoa học Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau:

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình bông hoa - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình bông hoa

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình cái cây - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình cái cây

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình lá cây - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình lá cây

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình con Chim- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình con chim

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình con Rùa- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình con rùa

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình con Cá- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình con cá

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình con Ngựa- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình con ngựa

giáo cụ khoa học montessori - Ghép hình con Ếch - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Ghép hình con ếch

giáo cụ khoa học montessori - bản đồ châu Á- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Bản đồ Châu Á

giáo cụ khoa học montessori - bản đồ châu Âu - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Bản đồ Châu Âu

giáo cụ khoa học montessori - bản đồ - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

Bản đồ Thế giới

Và còn nhiều giáo cụ Montessori khác nữa thuộc lĩnh vực này. Các phụ huynh có thể tham khảo và tìm mua trên một số trang lớn uy tín về chất lượng sản phẩm nhập khẩu như:

1. http://giaocumontessori.com/

2. http://montessori123.vn/

3. http://montessori-vietnam.org/

Hoặc mua giáo cụ Montessori GIÁ YÊU THƯƠNG do Việt Nam ta sản xuất lại theo bản thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế ở đây.


Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG