Home » Học như thế nào » Lĩnh vực Ngôn ngữ và danh mục các giáo cụ Ngôn ngữ Montessori
Lĩnh vực Ngôn ngữ và danh mục các giáo cụ Ngôn ngữ Montessori

Lĩnh vực Ngôn ngữ và danh mục các giáo cụ Ngôn ngữ Montessori

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ NGÔN NGỮ MONTESSORI

Giáo cụ Ngôn ngữ Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau:

 giáo cụ ngôn ngữ Montessori - bộ chữ nhám và chữ thường - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-ngon-ngu-montessori/

Bộ chữ nhám hoa và chữ nhám thường

 giáo cụ ngôn ngữ Montessori - bộ chữ thường - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-ngon-ngu-montessori/

Bảng chữ cái alphabet viết thường

 giáo cụ ngôn ngữ Montessori - bộ chữ cái in

Hộp đựng bảng chữ cái Alphabet in

Và còn nhiều giáo cụ Montessori khác nữa thuộc lĩnh vực này. Các phụ huynh có thể tham khảo và tìm mua trên một số trang lớn uy tín về chất lượng sản phẩm nhập khẩu như: 

1. http://giaocumontessori.com/

2. http://montessori123.vn/

3. http://montessori-vietnam.org/

Hoặc mua giáo cụ Montessori GIÁ YÊU THƯƠNG do Việt Nam ta sản xuất lại theo bản thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế ở đây.


 

Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG