Home » Học như thế nào » Lĩnh vực Toán học và danh mục các giáo cụ toán học Montessori
Lĩnh vực Toán học và danh mục các giáo cụ toán học Montessori

Lĩnh vực Toán học và danh mục các giáo cụ toán học Montessori

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ TOÁN HỌC MONTESSORI

Giáo cụ Toán học Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau:

giáo cụ toán học Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Thẻ số nhám

giáo cụ toán học Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Gậy số

 

giáo cụ toán học Montessori - bảng hàng chục - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Bảng hàng chục

giáo cụ toán học Montessori - cột tính

Cột tính

 

giáo cụ toán học Montessori - hộp 45 que tính - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Hộp 45 que tính

giáo cụ toán học Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Tủ đựng các chuỗi và khối hạt màu

giáo cụ toán học Montessori - khối hình học màu xanh - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Khối hình học màu xanh

giáo cụ toán học Montessori - cân - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Cân

giáo cụ toán học Montessori - bảng 100 - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Bảng số 100

giáo cụ toán học Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Thẻ số và chấm tròn

bảng phép chia - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Bảng phép tính chia

bảng phép nhân - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Bảng phép tính nhân

bảng tính cộng trừ montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Bảng phép tính cộng trừ

trò chơi tem số - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Trò chơi tem số

giáo cụ Toán montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Nhân 3 khối lập phương

giáo cụ Toán montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Nhân 2 khối lập phương

giáo cụ Toán montessori - quả cầu phân số - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

Quả cầu phân số

Và còn nhiều giáo cụ Montessori khác nữa thuộc lĩnh vực này. Các phụ huynh có thể tham khảo và tìm mua trên một số trang lớn uy tín về chất lượng sản phẩm nhập khẩu như:

– http://giaocumontessori.com/

– http://montessori123.vn/

– http://montessori-vietnam.org/

Hoặc mua giáo cụ Montessori GIÁ YÊU THƯƠNG do Việt Nam ta sản xuất lại theo bản thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế ở đây.


Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG