Home » Học như thế nào » Giáo cụ Montessori

Giáo cụ Montessori

Giáo cụ Montessori do Tiến sĩ Montessori thiết kế dựa trên sự phát triển tự nhiên của trẻ, cũng có một số giáo cụ do giáo viên thiết kế dựa trên nhu cầu dạy học.

Khi chuẩn bị giáo cụ, Tiến sĩ Montessori quan sát phản ứng của trẻ, bà ghi chép lại những giáo cụ mà trẻ thường dùng, có những giáo cụ cho dù bà cho là có thể áp ụng và mang lại hiệu quả cao nhưng trẻ không thích thì bà sẽ bỏ đi. Điều đó chứng tỏ bà luôn lắng nghe nhu cầu của trẻ.

Giáo cụ được thiết kế đẹp, khoa học, khả dụng; mỗi giáo cụ đều nhấn vào một chủ điểm chẳng hạn như: Cái tháp màu trắng tượng trưng cho khái niệm to nhỏ, chiếc gậy màu đỏ tượng trưng cho khái niệm dài ngắn… Những đứa trẻ thông qua việc dùng tay và cảm nhận bằng các giác quan với giáo cụ này có thể học và hiểu được các khái niệm trừu tượng, từ trong lộn xộn nhận ra quy luật, tăng cường khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa ta và mắt, luyện cảm quan trật tự, khả năng độc lập, khả năng chú ý và quan sát của trẻ. Bản thân những giáo cụ đều có công dụng tự giáo dục và tự điều chỉnh sai lầm, do đó trong quá trình trẻ độc lập khám phá những giáo cụ đó theo nhu cầu đã vô tình dần nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng mọi phương diện như sinh hoạt hằng ngày, cảm quan, toán học, ngôn ngữ, thiên nhiên, địa lý, mỹ thuật và âm nhạc…

Các giáo cụ được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng. Các giáo cụ đặt ở phía bên trái của ngăn giá sách cao nhất là đơn giản nhất, còn các giáo dụ đặt ở phía bên phải của ngăn sách thấp nhất là khó nhất. Trật tự này giúp cho trẻ biết bước tiếp theo phải làm gì, từ đó nhằm tạo thuận lợi về cả mức độ và tiến độ cho các hoạt động tiếp theo, giúp trẻ có thể học tập tiến bộ và trưởng thành một cách nhanh chóng.

Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG