Home » Bạn cần biết » 4-So sánh phương pháp Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống » So sánh phương pháp Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống

So sánh phương pháp Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống

                                                                          Nguồn: “Phương pháp Montessori – Nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao”

Bạn muốn gửi bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG