Home » Tag Archives: Chu trình hoạt động

Tag Archives: Chu trình hoạt động

Chu trình hoạt động Montessori

Với môi trường Montessori tại nhà, dưới đây là chu trình hoạt động mà các bậc cha mẹ cần nắm: – Tạo ra một không gian làm việc với một thảm hoặc một cái bàn. – Mang bộ học liệu tới thảm hoặc bàn và sử dụng chúng. – Làm sạch và sắp xếp các học liệu sẵn sàng cho lần ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG