Home » Tag Archives: Geometric Insets Montessori

Tag Archives: Geometric Insets Montessori

Hướng dẫn tự làm học cụ hình học Geometric Inserts Montessori

Hướng dẫn làm dụng cụ hình học Montessori: Geometric Inserts I – Lợi ích của những dụng cụ hình học   Những dụng cụ hình học Montessori là 1 học cụ cảm quan với 1 series bài học kéo dài trong suốt những năm mẫu giáo của trẻ ( 3-6 tuổi ). Mục đích nó chính là phát triển khả ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG