Home » Tag Archives: Giáo cụ Montessori

Tag Archives: Giáo cụ Montessori

Hướng dẫn tự làm Tháp hồng Montessori

TỰ LÀM THÁP HỒNG MONTESSORI (PINK TOWER) TẠI NHÀ I – Lợi ích của Tháp hồng (Pink tower) đối với trẻ từ 2 – 3 tuổi Tháp hồng sẽ dạy trẻ về kích thước, kích cỡ, thứ tự và tính tự sửa lỗi cao. Bạn sẽ nghĩ “Tại sao một đứa trẻ 2 – 3 tuổi lại cần điều này?” ... Read More »

Lĩnh vực Khoa học và danh mục các giáo cụ Khoa học Montessori

giáo cụ khoa học montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ KHOA HỌC MONTESSORI Giáo cụ Khoa học Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Ghép hình bông hoa Ghép hình cái cây 5 / 5 ( 1 bình chọn ) Read More »

Lĩnh vực Toán học và danh mục các giáo cụ toán học Montessori

Trọn bộ giáo cụ Toán học Montessori- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ TOÁN HỌC MONTESSORI Giáo cụ Toán học Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Thẻ số nhám Gậy số Read More »

Lĩnh vực Cảm quan và danh mục các giáo cụ cảm quan Montessori

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ CẢM QUAN MONTESSORI Giáo cụ cảm quan Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Tháp hồng Thang nâu 5 / 5 ( 1 bình chọn ) Read More »

Lĩnh vực Thực hành cuộc sống và danh mục các giáo cụ

thực hành cuộc sống montessori- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-thuc-hanh-cuoc-song-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ THỰC HÀNH CUỘC SỐNG MONTESSORI Giáo cụ Thực hành cuộc sống Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Khung vải cài cúc áo Khung vải cài kim băng Read More »

Giáo cụ Montessori

Giáo cụ Montessori do Tiến sĩ Montessori thiết kế dựa trên sự phát triển tự nhiên của trẻ, cũng có một số giáo cụ do giáo viên thiết kế dựa trên nhu cầu dạy học. Khi chuẩn bị giáo cụ, Tiến sĩ Montessori quan sát phản ứng của trẻ, bà ghi chép lại những giáo cụ mà trẻ thường dùng, có ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG