Home » Tag Archives: hiện tượng thời tiết

Tag Archives: hiện tượng thời tiết

Giới thiệu cho trẻ về thời tiết

nhận biết thời tiết weather stone

Hướng dẫn con nhận biết về các hiện tượng thời tiết thông qua Weather Stones I – Mục đích Đối với trẻ, các hiện tượng thiên nhiên luôn thật ly kì. Ví dụ như, hôm thì trời rất sáng và nóng, hôm lại âm u và lạnh lẽo. Thiên nhiên luôn có mối quan hệ mật thiết đối với con ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG