Home » Tag Archives: học đếm

Tag Archives: học đếm

Học đếm cùng mắc treo quần áo

hoạt động học đếm

HOẠT ĐỘNG HỌC ĐẾM CÂY TÁO CÙNG MẮC TREO QUẦN ÁO (APPLE TREES COUNTING WITH CLOTHESPINS) I – Mục đích Học đếm luôn được nhắc đến đầu tiên khi bé tiếp xúc với bộ môn Toán học. Đây cũng là hoạt động tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó là bắt đầu của chuỗi kiến thức mà sẽ theo trẻ ... Read More »

Cùng con học đếm

học đếm montessori

Giúp con học đếm cùng Montessori Math Couting I – Mục đích Toán học là một trong những bộ môn quan trọng, được quy định bắt buộc trong nhà trường. Học toán giúp con tư duy logic, nhanh nhạy trong việc nhận biết các yếu tố xã hội. Tuy nhiên sự khó khăn của môn toán dễ khiến trẻ nản ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG