Home » Tag Archives: Kiểm soát lỗi

Tag Archives: Kiểm soát lỗi

Kiểm soát lỗi trong phương pháp Montessori

Kiểm soát lỗi trong Montessori không có nghĩa là ngăn đứa trẻ tạo ra lỗi. Mà là ngược lại, các lỗi sẽ thường xuyên xảy ra và được mong đợi. Đây là cơ hội để thấy rằng có gì đó cần được sửa và tạo ra sự khám phá. Trong việc rót nước, nước bị rơi ra khỏi bát là ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG