Home » Tag Archives: lọ cảm quan  Montessory Sensory Bottles; tự làm học cụ Montessori

Tag Archives: lọ cảm quan  Montessory Sensory Bottles; tự làm học cụ Montessori

Hướng dẫn tự làm lọ cảm quan Montessori Sensory Bottles

Lọ cảm quan đồ chơi: Lọ cầu vồng/ nhạc cụ Montessori Sensory Bottles I – Mục đích Trẻ tiếp thu tri thức qua việc học và chơi, bằng sự sử dụng trực tiếp các loại giác quan. Và các hoạt động cảm quan mang đến cho trẻ rất nhiều sự trải nghiệm tuyệt vời. Những lọ cảm quan  Montessori Sensory ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG