Home » Tag Archives: lọ hương smelling bottles montessori

Tag Archives: lọ hương smelling bottles montessori

Hướng dẫn làm lọ chứa mùi hương Montessori

Hướng dẫn làm lọ chứa mùi hương Montessori Smelling Bottles – Giúp bé nhận thức được các mùi vị I – Lợi ích của Smelling Bottles   Lọ mùi hương Smelling Bottles Montessori là học cụ tiêu chuẩn. Bằng cách này, trẻ sẽ có khả năng phát triển khứu giác. Phụ huynh có thể cho trẻ ngửi các mùi hương ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG