Home » Tag Archives: mô hình Trái đất

Tag Archives: mô hình Trái đất

Cách làm mô hình Trái Đất bằng bong bóng

mô hình trái đất bằng bong bóng - http://thientainhi.com/cach-lam-mo-hinh-trai-dat-bang-bong-bong/

MÔ HÌNH TRÁI ĐẤT BẰNG BONG BÓNG Mục tiêu: – Giúp trẻ phát huy trí tượng tượng, sáng tạo, khiếu mỹ thuật. – Mô hình trái đất bằng bong bóng treo lơ lửng giúp trẻ hiểu hơn về khái niệm trái đất treo lơ lửng trong không gian. – Trẻ củng cố bài học về vị trí các châu lục ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG