Home » Tag Archives: Montessori Math Beads

Tag Archives: Montessori Math Beads

Làm chuỗi hạt toán học Montessori

Chuỗi hạt toán học Montessori Maths Beads

Làm chuỗi hạt toán học Montessori Math Beads Nếu bé nhà bạn có sự quan tâm đặc biệt đối với toán học, thì chuỗi hạt toán học Montessori Math Beads này hẳn sẽ là một sự bắt đầu tuyệt vời đấy! I – Mục đích  Những chuỗi hạt Montessori cho phép trẻ tự khám phá ra sự khác biệt của ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG