Home » Tag Archives: tam đoạn thức

Tag Archives: tam đoạn thức

Phương pháp tam đoạn thức trong các bài học

Phương pháp Tam đoạn thức (hay còn gọi là bài học ba bước) do Edourd Sequin phát minh ra, được tiến sĩ Maria Montessori sử dụng phổ biến trong các bài học dạy trẻ gọi tên và tính chất đặc trưng của các sự vật (giáo cụ). Mỗi bài tập đều sử dụng “ngôn ngữ” là chủ yếu. Sau khi trẻ ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG