Home » Tag Archives: Thẻ nhận biết Montessori

Tag Archives: Thẻ nhận biết Montessori

Hướng dẫn tự làm những tấm thẻ nhận biết cho trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi

thẻ nhận biết đồ vật

Những tấm thẻ nhận biết cùng hình in dành cho trẻ (Montessori Toddler Classification Cards With Printable) I – Mục đích Khi bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời, trẻ cần phải biết về những đồ vật cần thiết xung quanh. Ngay từ nhỏ, trẻ nên có nhận thức về các thư đồ vật. Bên cạnh đó là ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG