Home » Tag Archives: thưởng và phạt trẻ

Tag Archives: thưởng và phạt trẻ

Kinh nghiệm 10 – Thận trọng khi khen thưởng và trừng phạt

ĐỒ CHƠI CHUYỂN ĐỘNG GOBBI

THẬN TRỌNG KHI KHEN THƯỞNG VÀ TRỪNG PHẠT KINH NGHIỆM CỦA MONTESSORI Một người được hưởng tự do nhưng biết tự khống chế bản thân sẽ theo đuổi những phần thưởng thực tế có thể kích thích và khích lệ mình, và bỏ qua những phần thưởng mà mình không hề hứng thú. Một đứa trẻ có tính chủ động ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG