Home » Tag Archives: tính nhạy cảm của trẻ

Tag Archives: tính nhạy cảm của trẻ

Kinh nghiệm 8 – Trân trọng tính nhạy cảm của trẻ

Tính nhạy cảm của trẻ Montessori

Trân trọng tính nhạy cảm của trẻ  Kinh nghiệm của Montessori Khi còn ở giai đoạn sơ sinh, trẻ thường rất nhạy cảm với những đồ đẹp và những thứ đầy màu sắc. Đến một tuổi, trẻ bắt đầu hứng thú với những vật nhỏ mà người lớn không chú ý đến. Trẻ sẽ có cái nhìn khác hoàn toàn ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG