Home » Tag Archives: trình tự học montessori

Tag Archives: trình tự học montessori

Trình tự học Montessori – Học montessori tại nhà

TRÌNH TỰ HỌC MONTESSORI TẠI NHÀ Phương pháp Montessori gồm các lĩnh vực: Thực hành cuộc sống, Cảm quan, Ngôn ngữ, Toán học, Văn hóa (Mỹ thuật, Âm nhạc) và Khoa học. Học Montesori tại nhà – Nên bắt đầu từ đâu? – Hãy bắt đầu từ lĩnh vực Thực hành cuộc sống và Cảm quan.  Bởi đây là hai lĩnh vực ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG