Home » Author Archives: Ngọc Hiền

Author Archives: Ngọc Hiền

Hướng dẫn tự làm thẻ chữ nhám Montessori

TỰ LÀM THẺ CHỮ NHÁM MONTESSORI (SANDPAPER LETTERS) I – Lợi ích của thẻ chữ nhám đối với trẻ từ 3,5 – 4 tuổi 1. Mục đích của thẻ chữ nhám  ♥  Nâng cao nhận thức của trẻ về âm thanh trong từ. ♥  Hợp nhất các âm thanh này bằng các bộ nhớ cơ và hình ảnh với biểu tượng ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG