Home » Bạn cần biết » 6-Để trở thành giáo viên Montessori tại nhà, bố/mẹ cần làm những gì?

6-Để trở thành giáo viên Montessori tại nhà, bố/mẹ cần làm những gì?

Để trở thành giáo viên Montessori tại nhà, bố/mẹ cần làm những gì?

GIÁO VIÊN MONTESSORI TẠI NHÀ CẦN CHUẨN BỊ… 1. Đọc hiểu lý luận: Việc này cần được thực hiện trước nhất và xuyên suốt toàn bộ quá trình thực hành Montessori tại nhà. Cần phải hiểu được triết lý và nguyên tắc của phương pháp Montessori đằng sau mỗi giáo cụ và mỗi bài học. 2. GIÁO CỤ là rất ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG