Home » Bạn cần biết » 2-Nguyên tắc của phương pháp Montessori

2-Nguyên tắc của phương pháp Montessori

Những nguyên tắc áp dụng Montessori cần nhớ

NGUYÊN TẮC MONTESSORI CẦN NHỚ KHI ÁP DỤNG MONTESSORI TẠI NHÀ Khi áp dụng phương pháp Montessori, ngoài việc phải chuẩn bị một môi trường tốt cho trẻ, đầy đủ các bộ giáo cụ Montessori cần thiết thì một yếu tố then chốt nữa mà cha mẹ phải nắm được các nguyên tắc khi áp dụng phương pháp Montessori. Dưới ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG