Home » Học gì - Tại sao » 0 – 3 tháng tuổi

0 – 3 tháng tuổi

Hoạt động cho trẻ từ 0 – 3 tháng tuổi

Mục đích: để trẻ nhận thức và thích ứng với môi trường mới nhanh hơn. Các hoạt động chủ yếu: thông qua các giác quan thị giác và thính giác. Chú ý: – Chỉ chơi khi trẻ đã ăn no, ngủ đủ giấc, tâm trạng thoải mái. – Thời gian chơi ngắn. – Khi trẻ không còn hứng thú hoặc ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG