Home » Học gì - Tại sao » 04 – 12 tháng tuổi

04 – 12 tháng tuổi

Hoạt động cho trẻ từ 4 – 12 tháng tuổi

hoạt động dành cho trẻ từ 4 đến 12 tháng tuổi

Gợi ý các hoạt động dành cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi Đối với trẻ từ 4 – 12 tháng tuổi có thể tiến hành những hoạt động sau: – Đưa tay cầm quả chuông (hoặc cái gậy đồ chơi) đặt vào tay của trẻ. Trẻ sẽ nắm chặt lại, nhìn chăm chú và nửa muốn nửa không muốn ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG