Home » Học gì - Tại sao » 1 tuổi – 1,5 tuổi

1 tuổi – 1,5 tuổi

Hoạt động cho trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi

hoạt động dành cho trẻ từ 1 đến 1,5 tuổi

Gợi ý các hoạt động dành cho trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi Chuẩn bị cho trẻ một số hoạt động và vật liệu sau: – Bố/mẹ để trẻ ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy ghế để uống nước. – Bố/mẹ chuẩn bị 2 – 3 hộp có kích thước khác nhau để trẻ xếp thành hình tháp. ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG