Home » Học gì - Tại sao » 1,5 tuổi – 3 tuổi

1,5 tuổi – 3 tuổi

Hoạt động cho trẻ từ 18 tháng – 3 tuổi

hoạt động dành cho trẻ từ 1,5 đến 3 tuổi

Gợi ý các hoạt động dành cho trẻ từ 1,5 đến 3 tuổi 1. Sinh hoạt hàng ngày – Mục đích: Bồi dưỡng khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng, sự tập trung, tính độc lập và ý thức có trật tự. – Các hoạt động:  + Đổ đồ khô như: hạt đậu, gạo, bột ngô. + Xúc đồ ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG