Home » Học gì - Tại sao » 3 tuổi – 6 tuổi

3 tuổi – 6 tuổi

Hoạt động cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi

hoạt động cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi

Gợi ý các hoạt động dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi 1. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày Hoạt động này của trẻ từ 3 – 6  tuổi chủ yếu là các kỹ năng cơ bản của sinh hoạt hàng ngày, bao gồm: tự chăm sóc bản thân, giữ gìn môi trường xung quanh, kiểm soát vận động, ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG