Home » Học như thế nào

Học như thế nào

Học liệu Montessori phù hợp với trẻ|Cần xác định đúng

HỌC LIỆU MONTESSORI PHÙ HỢP VỚI TRẺ Trong phương pháp Montessori, chúng ta đi theo sở thích của trẻ. Chúng ta tin vào người thầy bên trong của trẻ, với hàng loạt các học liệu như vậy, hãy để trẻ lựa chọn cái mà chúng quan tâm hàng ngày. Chúng ta sẽ theo dõi xem liệu trẻ có quan tâm tới ... Read More »

Lĩnh vực Khoa học và danh mục các giáo cụ Khoa học Montessori

giáo cụ khoa học montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-khoa-hoc-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ KHOA HỌC MONTESSORI Giáo cụ Khoa học Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Ghép hình bông hoa Ghép hình cái cây 5 / 5 ( 1 bình chọn ) Read More »

Lĩnh vực Ngôn ngữ và danh mục các giáo cụ Ngôn ngữ Montessori

giáo cụ ngôn ngữ Montessori - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-ngon-ngu-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ NGÔN NGỮ MONTESSORI Giáo cụ Ngôn ngữ Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Bộ chữ nhám hoa và chữ nhám thường Bảng chữ cái alphabet viết thường 5 / 5 ( 1 bình chọn ) Read More »

Lĩnh vực Toán học và danh mục các giáo cụ toán học Montessori

Trọn bộ giáo cụ Toán học Montessori- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-toan-hoc-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ TOÁN HỌC MONTESSORI Giáo cụ Toán học Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Thẻ số nhám Gậy số Read More »

Lĩnh vực Cảm quan và danh mục các giáo cụ cảm quan Montessori

tron bo cam quan - http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-cam-quan-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ CẢM QUAN MONTESSORI Giáo cụ cảm quan Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Tháp hồng Thang nâu 5 / 5 ( 1 bình chọn ) Read More »

Lĩnh vực Thực hành cuộc sống và danh mục các giáo cụ

thực hành cuộc sống montessori- http://thientainhi.com/danh-muc-giao-cu-thuc-hanh-cuoc-song-montessori/

DANH MỤC CÁC GIÁO CỤ THỰC HÀNH CUỘC SỐNG MONTESSORI Giáo cụ Thực hành cuộc sống Montessori theo tiêu chuẩn Quốc tế gồm một số giáo cụ sau: Khung vải cài cúc áo Khung vải cài kim băng Read More »

Trình tự học Montessori – Học montessori tại nhà

TRÌNH TỰ HỌC MONTESSORI TẠI NHÀ Phương pháp Montessori gồm các lĩnh vực: Thực hành cuộc sống, Cảm quan, Ngôn ngữ, Toán học, Văn hóa (Mỹ thuật, Âm nhạc) và Khoa học. Học Montesori tại nhà – Nên bắt đầu từ đâu? – Hãy bắt đầu từ lĩnh vực Thực hành cuộc sống và Cảm quan.  Bởi đây là hai lĩnh vực ... Read More »

Lập thời gian biểu cho các hoạt động Montessori tại nhà

Nguyên tắc chung: 1. Quan sát và tìm hiểu nhu cầu của trẻ trước, rồi mới sắp xếp các hoạt động phù hợp với sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ. 2. Bố/mẹ cần cố gắng trưng bày hoạt động trên kệ sao cho hấp dẫn trẻ, để trẻ tò mò hỏi bố/mẹ trước rồi bố/mẹ ... Read More »

Giáo cụ Montessori

Giáo cụ Montessori do Tiến sĩ Montessori thiết kế dựa trên sự phát triển tự nhiên của trẻ, cũng có một số giáo cụ do giáo viên thiết kế dựa trên nhu cầu dạy học. Khi chuẩn bị giáo cụ, Tiến sĩ Montessori quan sát phản ứng của trẻ, bà ghi chép lại những giáo cụ mà trẻ thường dùng, có ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG